Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brand & Säkerhetstjänst i Uddevalla AB

"Bolaget skall bedriva företagsanpassad brandskyddsutbildning, försäljning av brandsläckningsmaterial, verksamhet inom brand- bevakning, sanering, byggnadsarbete, brandskydd och brandfog ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Brandskydd - Rengöring av byggnader
Org.nr: 556424-5974
Företagsform: Aktiebolag