Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rengöring av byggnader i Uddevalla

Brand & Säkerhetstjänst i Uddevalla AB
Org.nr: 556424-5974
Bolaget skall bedriva företagsanpassad brandskyddsutbildning, försäljning av brandsläckningsmaterial, verksamhet inom brand- bevakning, sanering, byggnadsarbete, brandskydd och brandfog ävensom idka därmed förenlig verks ...
Fukt & Inomhusmiljö i Uddevalla AB
Org.nr: 556448-7105
Bolaget skall bedriva utredningar vid vattenskador och i mögelhus, ventilationsmätning, avfuktning, brandsanering samt därmed förenlig verksamhet.
Fukt i Väst AB
Org.nr: 556775-0194
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fuktutredningar, miljöarbete och utredningar inom miljö samt därmed förenlig verksamhet.
Johan Storckenfeldt AB
Org.nr: 556227-2848
Bolaget skall bedriva skadedjursbekämpning, sanering efter vatten och brandskador, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.