Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Uddevalla

Brand & Säkerhetstjänst i Uddevalla AB
Org.nr: 556424-5974
Bolaget skall bedriva företagsanpassad brandskyddsutbildning, försäljning av brandsläckningsmaterial, verksamhet inom brand- bevakning, sanering, byggnadsarbete, brandskydd och brandfog ävensom idka därmed förenlig verks ...
Källegren AB
Org.nr: 556785-2958
Bolaget skall bedriva miljöteknisk konsultverksamhet, konsultationer inom arbetsmiljö, brandskydd och miljö samt därmed förenlig verksamhet.
Willes Brandskydd KB
Org.nr: 969703-1467
Förebyggande brandskydd, försäljning av brandskyddsprodukter, utbildning.