Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Stall 15 AB

"Bolaget skall bedriva förmögenhetsförvaltning främst genom köp och försäljning av aktier, andelar, övriga värdepapper, ädelstenar, metaller, konst, tomter, fastigheter samt drift och förvaltning av förehavd egendom och idka därmed förenlig verksamhet. Dessutom skall bolaget ha till ändamål att bedriva handel med hästar, hästsport, hästuppfödning och hästavel samt därmed förenlig verksamhet antingen genom direkt ägande eller via delägande i andra bolag."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Hästar - Jordbruk - Konst - Ädelstenar
Org.nr: 556417-5593
Företagsform: Aktiebolag