Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Uppsala

Agriculata AB
Org.nr: 556477-6135
Bolaget skall driva import- samt exporthandel med varor såsom handdrivna verktyg och handredskap, apparater för belysning, ädla metaller, papper-, kartong-, textilier-, plast-, trä-, läder-, läderimitation-, smides-, met ...
Aktiebolaget Åkerkullen
Org.nr: 556408-8234
Bolaget skall bedriva avels- och tävlingsverksamhet med galopphästar, värdepappershandel, konsultverksamhet inom transportnäringen samt handel med livsmedel ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Axel Bodéns Handels AB
Org.nr: 556258-7567
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva jordbruk, skogsbruk och likartad näring, handel med och bearbetning av lädervaror samt förvaltning av eller handel med värdepapper, ävensom annan därmed förenl ...
Balingsta Lantbruk AB
Org.nr: 556568-0658
Bolaget skall bedriva jordbruksskötsel, jordbruksentreprenad- verksamhet därmed förenlig verksamhet.
Bodén Drift AB
Org.nr: 556932-1838
Bolaget skall direkt eller indirekt äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med fastigheter och fastighets- andelar, bedriva uthyrningsverksamhet av byggnader, lägenheter och lokaler, bedriva kapitalförvalt ...
Cayrod Förvaltning AB
Org.nr: 556677-2173
Bolaget ska bedriva konstsmide, försäljning av tavlor och ramar, reparationer av entreprenadmaskiner, svetsarbeten, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksameht.
CEMO AB
Org.nr: 556667-3553
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet främst med inriktning på pressning av ensilage och halmbalar. Bolaget skall även utföra snöröjning, svets- och reparationsarbeten, djurskötsel och service inom lantbruk samt id ...
Forkarby snickeri och entreprenad AB
Org.nr: 556408-2500
Bolaget skall idka jordbruk, snöröjning, maskinuthyrning, inrednings- och finsnickeri samt därmed förenlig verksamhet.
Forsberg Växtodling AB
Org.nr: 556748-0784
Bolaget ska bedriva lantbruk i form av växtodling och djur- hållning mark- och jordbruksentreprenad, fotografiskverksamhet, konsultverksamhet inom industriteknik samt annan därmed förenlig verksamhet.
Fredrikslunds Gård i Uppsala AB
Org.nr: 556551-9070
Bolaget skall bedriva jordbruk, bärodling och boskapsskötsel, försäljning av jordbruksprodukter och kläder från gårdsbutik samt förvaltning av värdepapper och med dessa verksamheter förenlig verksamhet.
Frelinge AB
Org.nr: 556060-1295
Bolaget skall bedriva beskällarverksamhet, uppfödning av hästar, tävlingsverksamhet med hästar, import och export av hästar, köp och försäljning av hästar, uthyrning av hästar, äga och förvalta fast egendom samt idka där ...
Gamla Uppsala Åkeri och Lantbruk AB
Org.nr: 556575-6052
Bolaget skall bedriva åkerirörelse, bilverkstad samt lantbruk ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Grimit AB
Org.nr: 556868-4681
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, främst inom IT, ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bedriva konsultverksamhet, entreprenad inom lantbruk och skogsbruk samt äga och förvalta mark, fastigheter, värdepapper oc ...
H.L. Lastbilsservice HB
Org.nr: 916672-5227
Bilverkstad och transporter.
Kivbrunna Gård AB
Org.nr: 556675-6143
Bolaget skall bedriva jordbrukrörelse, entreprenadverksamhet inom jord- och skogsbruk samt att äga och förvalta vindkraftverk, fastigheter, värdepapper samt aktier i dotterbolag och därmed förenlig verksamhet.
KMP Kolstad Holding AB
Org.nr: 556661-2668
Bolaget skall markandsföra och försälja bilar och bildelar samt skrota motorfordon, handel med värdepapper, bedriva jordbruk, skogsbruk, handla med hyres- och näringsfastigheter samt driva och uthyra sådana fastigheter, ...
Kullekvarn Förvaltnings AB
Org.nr: 556360-6689
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom medicinområdet, jordbruk, skogsbruk, elverksdrift förvaltning av värdepapper och fastigheter, import och försäljning av inredningsartiklar samt annan därmed förenlig verksa ...
L ERIKSSONS STIFTELSE
Org.nr: 817603-6203
Lindvalls De Minca AB
Org.nr: 556993-3996
Bolaget ska äga och förvalta fast egendom samt kaffeodling och försäljning av råkaffe samt därmed förenlig verksamhet.
Linne's Sävja HB
Org.nr: 916514-9619
Kulturverksamhet, utveckling av mjukvara, utskänkning av mat och dryck, kortvarigt boende, tjänster inom jordbruk.