Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konst i Uppsala

203 Art Gallery AB
Org.nr: 556954-3290
Aktiebolaget ska ha verksamhet med import och export av konst, konsthantverk, porslin och kinesiska teer.
21:an AB
Org.nr: 556889-3977
Företaget ska hyra ut lokal för utställning samt försäljning av konst, hantverk och dylikt, galleriverksamhet. Samt även importera konst och inredning för försäljning.
3K plus V Consulting AB
Org.nr: 556492-8009
Bolaget skall bedriva handel med pappersprodukter såsom posters, vykort, gratulationskort, fotoalbum och tryckt konst, konsultverksamhet inom företagsledningsområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Accanto AB
Org.nr: 556252-2861
Bolaget skall driva fastighetsförvaltning, handel med värdepapper, smycken ädelstenar, metaller, konst, antikviteter och frimärken och alkoholhaltiga drycker samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Brintex
Org.nr: 556235-8506
Bolaget skall vara ett organ för samordning av viss svensk export och import samt att därvid bedriva uppdragsbunden tradingverksamhet, ävenledes att bedriva medicinsk konsultation och kursverksamhet, försälja tillbehör o ...
Aktiebolaget Krossekonomi
Org.nr: 556097-3223
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom grus- och makadamindustrin samt hyra ut maskiner inom samma bransch. Bolaget skall även köpa och sälja konst samt äga och förvalta fast egendom, maskiner och aktier samt idk ...
ALFASIGN Sweden AB
Org.nr: 556660-6165
Bolaget skall bedriva produktion av storbildsutskrifter, uthyrning av konst och bild samt därmed förenlig verksamhet.
Andersén & Andersén Ekonomi AB
Org.nr: 556386-1037
Bolaget skall bedriva konsultation inom områdena ekonomi och redovisning, äga och bedriva förvaltning av fastigheter, bedriva handel med konst, antikviteter och veteranbilar samt därmed förenlig verksamhet.
Aquamarine Sweden AB
Org.nr: 556574-3431
Bolaget skall bedriva handel med och förvaltning av fartyg, konst, fastigheter, värdepapper samt skeppsmäkleri.
Arbor HB
Org.nr: 969606-9575
Produktion av konst och konsthantverk i trä och textil, skrivna alster inom kulturområdet, såsom artiklar och böcker, samt före- dragsverksamhet.
Aros Konst KB
Org.nr: 916514-4313
Handel med konst.
ArtsyBjorn KB
Org.nr: 969770-4600
Tillverkning och distribution av inredning samt konst.
Back on Track AB
Org.nr: 556318-9405
Bolaget skall bedriva handel med konfektion och textiler, tillbehör för sjuk- och friskvård samt naturmedel, värdepappershandel, handel med konst och antikviteter, joint ventures tillsammans med svenska företag i Kina, i ...
Bio-Hyos AB
Org.nr: 556597-0075
Bolagets verksamhet är att handla med konst och jobba med skulptur- och kulturutveckling. Bolaget skall även bedriva forskning och utveckling med biomedicinska produkter samt idkar därmed förenlig verksamhet.
Bodén Drift AB
Org.nr: 556932-1838
Bolaget skall direkt eller indirekt äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med fastigheter och fastighets- andelar, bedriva uthyrningsverksamhet av byggnader, lägenheter och lokaler, bedriva kapitalförvalt ...
Broschan AB
Org.nr: 559012-6198
Taxitrafik, taxibilstransporter. Antikviteter och konst. Bilar, reparation och försäljning.
Broströms Kafé AB
Org.nr: 556583-1814
Bolaget skall bedriva kaféverksamhet, catering, försäljning av kaféprodukter, konst, konsthantverk samt därmed förenlig verksamhet.
Broxxa AB
Org.nr: 556924-2919
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet som läkare inom primärvård, utfärdande av hälsointyg till personer verksamma inom transportsektorn (luftfart, sjöfart och övrig trafik) samt övriga läkarintyg. Webbgalleri med skapan ...
CARL BERGFORS AB
Org.nr: 556359-5015
Bolaget skall bedriva psykiatrisk verksamhet, samt design, produktion och försäljning av konst och ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
China East Culture & Art AB
Org.nr: 556977-4283
Bolaget skall bedriva import och exportverksamhet med produkter och tjänster inom konst, konsthantverk, heminredning och bohag, partihandel och detaljhandel med produkter och tjänster inom konst, konsthantverk, heminredn ...