Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Carsystem Sweden AB

"Aktiebolaget ska bedriva import och handel med billack, färg, plast- och trägolv, tapeter, verktygsmaskiner, slippapper, datorer och därtill hörande sidoprodukter, utföra hantverks- och konsulttjänster för dessa produkter, bedriva leasing- verksamhet av lös egendom, såsom verkstadsmaskiner och lack- anläggningar inom branschen billackering, bedriva sådan annan finansiell verksamhet som inte kräver tillstånd enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bildelar - Billackering - Fastigheter - Konsulttjänster - Reservdelar
Org.nr: 556403-0160
Företagsform: Aktiebolag