Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Billackering i Huddinge

Carsystem Sweden AB
Org.nr: 556403-0160
Aktiebolaget ska bedriva import och handel med billack, färg, plast- och trägolv, tapeter, verktygsmaskiner, slippapper, datorer och därtill hörande sidoprodukter, utföra hantverks- och konsulttjänster för dessa produkte ...
Emblads Bilskadecenter KB
Org.nr: 916605-3356
Billackering, bilskadereparationer samt handel med begagnade bilar och därmed förenlig verksamhet. Bygg och ventilationsarbeten och därmed förenlig verksamhet.