Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Huddinge

2 To Win AB
Org.nr: 556942-8864
Konsulttjänster inom drift och förvaltning av fastigheter.
AB WAHLIHR
Org.nr: 556988-1005
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster via interims-, bemanning- och rekryteringslösningar och därmed förenlig verksamhet inom fastighetsbranschen.
ALANT Tour & Trading AB
Org.nr: 556501-3892
Bolaget skall bedriva turistverksamhet med inriktning på researrangemang och konsulttjänster inom turist-, afffärs-, konferens- och studieresor, vidare skall bolaget exportera och importera, kläder, kosmetiska produkter, ...
Aqiro AB
Org.nr: 556599-4844
Bolagets verksamhet ska vara att tillhandahålla konsulttjänster, utbildning och produkter inom områdena datakommunikation och kontorsadministration samt kapitalplacering.
Aranea Projektledning AB
Org.nr: 556992-0357
Konsulttjänster inom bygg- och anläggningssektorn. Huvudsaklig försäljningsinriktning är projektledning, projekteringsledning och byggledning.
At Bat AB
Org.nr: 556964-9477
Bolaget skall bedriva musik- och bokutgivning, förlagsverksamhet för musik och litteratur, artistmanagement, konsulttjänster inom musik, tv-, radio- och underhållningsbranschen, handel med värdepapper samt därmed förenli ...
Backman Redovisning AB
Org.nr: 556828-1694
Företaget skall bedriva konsulttjänster inom bokföring, redovisning och lön.
BC Industrikonsult AB
Org.nr: 556775-3305
Bolaget ska bedriva partihandel med metallprodukter, smörj- oljor samt konsulttjänster företrädesvis till verkstads- industrin, samt förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Beard Monster AB
Org.nr: 556668-5698
Bolaget skall bedriva musik- och bokutgivning, förlagsverksamhet för musik och litteratur, artismanagement, konsulttjänster inom musik, tv-, radio- och underhållningsbranschen, handel med värdepapper samt därmed förenlig ...
BFD Building Flow Design AB
Org.nr: 556559-6029
Bolaget skall bedriva konsulttjänster, datautveckling och simulering samt utbildning inom byggnaders tekniska funktion och konstruktion, idka handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
BI Capability Management AB
Org.nr: 556819-7080
Erbjuda konsulttjänster inom IT och telekom.
Björn Sjöholm Energikonsult AB
Org.nr: 556941-8535
Konsulttjänster inom energiområdet.
Blue Apple AB
Org.nr: 556726-7553
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom området miljödriven och hållbar affärsutveckling, miljöteknik samt aktiehandel, samt därmed förenlig verksamhet.
Brev & Kort Rolf Lek AB
Org.nr: 556553-1083
Bolaget skall bedriva handel med frimärken, brev, vykort och konsulttjänster inom frimärksbranschen samt därmed idka förenlig verksamhet.
Bridgestream Consulting AB
Org.nr: 556900-7924
Bolaget har till föremål för sin versamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, aktier och andra värdepapper, bedriva strategisk rådgivning kring företagsfinansiering, avyttringar och förvärv, strategi och operatio ...
Bringbox AB
Org.nr: 556945-3581
Aktiebolaget ska bedriva import, export, distribution och handel, tillverka och utveckla researtiklar, fritidsartiklar, engångs- artiklar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även erbjuda konsulttjänster inom m ...
Bryderi AB
Org.nr: 556777-4509
Bolaget skall genom att tillhandahålla tjänster för samlande och jämförande av information underlätta för konsumenter på Internet, tillhandahålla konsulttjänster inom IT-området och därmed förenlig verksamhet.
C LILJA DESIGN AB
Org.nr: 556352-1367
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning och konsulttjänster, marknadsföring och information samt försäljning av egendesignade produkter inom inredning och utemiljö, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall ...
Cannerfelt Vård och Hälsa AB
Org.nr: 556812-3219
Bolaget ska bedriva läkarmottagning och sjuk- och hälsovård samt utbildning, konsulttjänster och föredrag inom hälso- och sjukvård samt därmed förenlig verksamhet.
Carrero Consulting AB
Org.nr: 556916-8346
Företaget skall bedriva tillhandahållande av tjänster till hälsovårdande samt liknande företag, konsulttjänster till medicinska farmaceutiska företag och vårdgivare samt därtill liknande verksamhet.