Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Pers & Co Marknadsinvest AB

"Bolaget skall bedriva handel med värdepapper och idka därmed förenlig verksamhet, köpa, sälja och förvalta fast och lös egendom samt bedriva konsultverksamhet inom design, marknadsföring, mediaproduktion och annonsförsäljning."
Finns i branscher på Wedoo: Annonsförsäljning - Marknadsföring
Org.nr: 556393-6771
Företagsform: Aktiebolag