Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Leadex Investment AB

"Bolaget ska äga och förvalta operativa dotterbolag samt sälja och utveckla elektronikprodukter såväl som tillhandahålla konsulttjänster inom affärsutveckling och marknadsföring och därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556391-0834
Företagsform: Aktiebolag