Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsundersökningar i Kista

Addhealth Media AB
Org.nr: 556574-7770
Aktiebolaget ska bedriva olika medier inom hälsa och medicin till allmänhet och vårdpersonal, utbildning inom hälsa och medicin, marknadsundersökningar samt innovationer inom e-hälsa och e-vård. Bolaget skall även förval ...
Leadex Investment AB
Org.nr: 556391-0834
Bolaget ska äga och förvalta operativa dotterbolag samt sälja och utveckla elektronikprodukter såväl som tillhandahålla konsulttjänster inom affärsutveckling och marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.
Nordic social media survey AB
Org.nr: 556956-8669
Bolaget ska utföra marknadsundersökningar och marknadsförings- kampanjer och därmed förenlig verksamhet.
Remvig Research & Marketing HB
Org.nr: 969690-7147
Marknadsundersökningar och marknadsföringskonsulting.