Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Kista

Air Target Sweden AB
Org.nr: 556097-3132
Bolaget skall driva marknadsföring och försäljning av akustiska och elektroniska mätutrustning samt äga, förvalta och handla med aktier.
Air Target Sweden Management AB
Org.nr: 556588-8541
Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av akustiska och elektroniska mätsystem samt äga aktier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Turgor
Org.nr: 556254-3701
Bolaget skall bedriva handel, marknadsföring och försäljning av databaser samt konsult- och serviceverksamhet med inriktning på ekonomi och finansiering, äga och förvalta värdepapper och andelar i andra bolag ävensom idk ...
Alert Alarm AB
Org.nr: 556674-8975
Bolaget ska bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av avancerade trådlösa inbrottslarm, konsultationer i affärsutveckling och management samt därmed förenlig verksamhet.
Always be closing Consulting AB
Org.nr: 559020-1041
Aktiebolaget ska ha försäljning av telecom produkter samt tjänster inom marknadsföring.
Antrad Medical AB
Org.nr: 556766-3579
Aktiebolagets verksamhet skall vara att bedriva utveckling, tillverkning, marknadsföring, försäljning av teknik, knowhow, utrustning och tillbehör för tining värmning av blod och blodprodukter och andra medicinska applik ...
APEM AB
Org.nr: 556419-3984
Bolaget skall bedriva marknadsföring, försäljning, import och export av komponenter för el- och elektronikindustrin, samt konsultativ verksamhet inom nämnda område jämte härmed förenlig verksamhet.
Appfront AB
Org.nr: 556983-3097
Företaget ska bedriva produktutveckling och konsultverksamhet inom it, omvärldsbevakning, marknadsföring, utbildning, kapitalförvaltning och värdepappershandel. Bolaget skall dessutom ha till föremål för sin verksamhet a ...
Asterion Sweden AB
Org.nr: 556611-0374
Bolaget skall bedriva försäljning och marknadsföring av kontorsservicetjänster till företag och organisationer i Norden samt därmed förenlig verksamhet.
Avesta Teletjänst Holding AB
Org.nr: 556651-4328
Bolaget ska investera i, äga och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa tjänster för de bolag där bolaget äger aktier eller andelar samt idka därmed fö ...
Balroon AB
Org.nr: 556632-1864
Bolaget skall bedriva marknadsföring, försäljning och förmedling av internationella konsulttjänster inom personalfrågor. Bolaget kommer även att bedriva konsultverksamhet inom verksamhets- utveckling såsom projektledning ...
Cadence Design Systems AB
Org.nr: 556371-7932
Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av mjukvaror inom dataindustrin samt service inom dataindustrin och därmed förenlig verksamhet.
Carestream Health Sweden AB
Org.nr: 556713-6857
Bolaget ska bedriva verksamhet relaterad till tillhandahållande av medicinsk, dental och hälso- och forskningsrelaterade avbildnings- och fotograferingstjänster och produkter, tillverkandet av sådana produkter och tillha ...
Celgene AB
Org.nr: 556704-2410
Bolaget skall bedriva forskning, utveckling, marknadsföring och försäljning av läkemedel samt därmed förenlig verksamhet.
Cell Mobile Scandinavia AB
Org.nr: 556750-4401
Bolaget skall bedriva tjänster inom telekom, tillhandahålla mobiltelefonitjänster, marknadsföring via mobiltelefoni samt handel med och förvaltning av fast egendom och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Cell Network Frölunda AB
Org.nr: 556281-8251
Bolaget skall självt eller genom innehav av aktier eller andelar i svenska eller utländska företag, bedriva konsultverksamhet samt utveckling, produktion och marknadsföring av datorprogramprodukter, allt inom data- och i ...
Cell Network Frölunda Holding AB
Org.nr: 556617-1848
Bolaget skall självt, eller genom innehav av aktier eller andelar i svenska eller utländska företag, bedriva konsultverksamhet samt utveckling, produktion och marknadsföring av dataprogramprodukter, allt inom data- och i ...
Comintelli Sverige AB
Org.nr: 556964-5483
Bolagets verksamhet skall vara marknadsföring, försäljning och tilhandahållande av tjänster avseende mjukvarusystem för informationsinsamling och bearbetning av företagsinformation på den svenska marknaden, samt bedria d ...
COPADATA Scandinavia AB
Org.nr: 556781-7175
Bolaget ska bedriva handel med mjukvarulicenser, kundtjänster och träning angående dessa produkter och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Cypress Semiconductor (Scandinavia) AB
Org.nr: 556327-1443
Bolaget skall bedriva marknadsföring av halvledarprodukter på den nordiska marknaden samt att tillhandahålla service och rådgivning inom detta verksamhetsområde, ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.