Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Leif Ahlgren Bygg & Fastigheter AB

"Bolaget skall bygga, äga, förvalta fast egendom, bedriva reparationsverksamhet samt handla med antikviteter och anordna företagsevent såsom båtutflykter och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Antikviteter - Bygg - Fastigheter - Företagsevent
Org.nr: 556383-4216
Företagsform: Aktiebolag