Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagsevent i Södertälje

BeachTravels Sweden AB
Org.nr: 556863-3126
Resebyrå, träningsresor, temaresor, träningsläger, personlig träning, företagsevent, utbildningar, professionell idrott, idrottscoaching, drift av sportanläggning, uthyrning' försäljning av idrottsutrustning' kläder.
Leif Ahlgren Bygg & Fastigheter AB
Org.nr: 556383-4216
Bolaget skall bygga, äga, förvalta fast egendom, bedriva reparationsverksamhet samt handla med antikviteter och anordna företagsevent såsom båtutflykter och därmed förenlig verksamhet.