Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AB Impono Däck & Service

"Bolaget ska bedriva dynamiska och statiska hållfasthets- provningar, bedriva tillverkning och reparation av anordningar av oädla metaller och dess legeringar inom området fordon, tillverkning av elektriska komponenter för mätning, kontroll och signalering, bygg och entreprenadarbeten, transport, åkeri och speditionsverksamhet, annons och reklamverksamhet, undervisning och utbildning, marknadsundersökningar och konstruktions- utredningar av metalliska konstruktioner, utveckling och installation av datasystem, handel och uthyrning av lokaler, lokaler, tillverkningsmaskiner för mekanisk verkstadsindustri, fordon, datorsystem och entreprenadmaskiner såsom grävmaskiner och lastmaskiner, däckverkstad, försäljning av däck, bil- tillbehör, smörjmedel och pellets och därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556371-8781
Företagsform: Aktiebolag