Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Transport i Hallstahammar

AB Impono Däck & Service
Org.nr: 556371-8781
Bolaget ska bedriva dynamiska och statiska hållfasthets- provningar, bedriva tillverkning och reparation av anordningar av oädla metaller och dess legeringar inom området fordon, tillverkning av elektriska komponenter fö ...
Alec Verkstad Transport AB
Org.nr: 556518-7639
Bolaget skall bedriva yrkesmässig trafik för godsbefordran, tjänster inom mekanik samt discjockeytjänster jämte därmed förenlig verksamhet.
GT Gräv och Transport AB
Org.nr: 556877-7642
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra grävnings- och schaktningsentreprenader, driva åkerirörelse och försäljning av schakt- och grävmaskiner samt lastbilar, ävensom äga, förvalta och bedriva handel med värdepa ...
Hallsta Fjärr Transport AB
Org.nr: 556906-1715
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva åkerirörelse, transport av gods, köpa och sälja transport- och anläggningsmaskiner, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
HARDYs Transport AB
Org.nr: 556326-2749
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva transporter med lastbil, utföra markentreprenader och snöröjning med maskiner, hyra ut entreprenadmaskiner, förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Hhr Entreprenad Konsult, A. Bajric KB
Org.nr: 969768-7722
Uthyrning av personal inom industri, transport samt vidhängande verksamhet.
Hällsta Träfällning och Transport HB
Org.nr: 969732-0241
Trädfällning, transporter, byte av hjul samt förvaring av hjul.
MIJ Transport AB
Org.nr: 556740-2234
Bolaget ska bedriva åkeriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Strömsholms KanalAB
Org.nr: 556001-2238
Bolaget skall vidmakthålla Strömsholms kanal med allt vad därtill hör och mot avgifter hålla densamma öppen för trafik, då årstiden medgiver och nödvändiga reparationer ej lägger hinder i vägen härför.
Tomberg Transport AB
Org.nr: 556464-4366
Bolaget skall bedriva transportverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Truckia AB
Org.nr: 556887-9752
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med lätta samt tunga fordon, entreprenadmaskiner, båtar samt reservdelar, bolaget skall även bedriva bygg samt sjöentreprenader, bedriva transport'logesticportal på in ...