Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reservdelar i Hallstahammar

AB Impono Däck & Service
Org.nr: 556371-8781
Bolaget ska bedriva dynamiska och statiska hållfasthets- provningar, bedriva tillverkning och reparation av anordningar av oädla metaller och dess legeringar inom området fordon, tillverkning av elektriska komponenter fö ...
Autoelektriska i Hallstahammar AB
Org.nr: 556871-1062
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bilverkstad och försäljning av reservdelar och därmed förenlig verksamhet.
Hallsta Bilcenter AB
Org.nr: 556295-2472
Bolaget skall bedriva bilreparationsverksamhet samt försäljning av biltillbehör och reservdelar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Hallsta Bildemontering AB
Org.nr: 556662-2642
Bolaget ska bedriva demontering och slutskrotning av personbilar, skåpbilar och lätta lastbilar under 3,5 ton samt försäljning av begagnade reservdelar från lager och självplockningsgård samt därmed förenlig verksamhet.
Hallstahammar Bildelar HB
Org.nr: 969769-0221
Försäljning av bildelar och tillbehör.
Hallstahammars US Import AB
Org.nr: 556337-8396
Bolaget skall bedriva bilservice, bildemontering, försäljning av reservdelar, försäljning av bilar, import och export av bilar och bildelar och därmed förenlig verksamhet.
Holmax Bilservice HB
Org.nr: 916579-4133
Bilservice, bilrep, försäljning av reservdelar och därmed förenlig verksamhet.
Jörgens service & montage AB
Org.nr: 559026-3702
Allt inom Industri såsom svets, montering, plåtberedning, reparation arbeten. Service och underhåll på maskiner och anläggningar. Diverse nytillverkning av reservdelar. Diverse snickerier i trä och stål. Luft, el, vatten ...
Monoflex Nordic AB
Org.nr: 556734-3040
Bolaget skall bedriva tillverkning, försäljning och marknadsföring av bildelar och tillbehör till motorfordon samt därmed förenlig verksamhet.
QC Fam Björk AB
Org.nr: 556883-6414
Aktiebolaget ska bedriva bilhandel, biluthyrning, kontrakts- finansiering, försäljning av biltillbehör, förvaltning av fastigheter, försäljning av konfektion, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Sandviks Bilservice AB
Org.nr: 556709-0732
Föremålet för bolagets verksamhet är bilservice, bildemontering, försäljning av reservdelar, försäljning av bilar. Import och export av bilar och bildelar och därmed förenlig verksamhet.
Truckia AB
Org.nr: 556887-9752
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med lätta samt tunga fordon, entreprenadmaskiner, båtar samt reservdelar, bolaget skall även bedriva bygg samt sjöentreprenader, bedriva transport'logesticportal på in ...