Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Favida Service Management AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller genom delägarskap i andra bolag utföra städservice, cateringverksamhet, vård och omsorg, hemtjänstverksamhet, sjukhusservice (dvs samtliga inom ett sjukhus förekommande tjänster exklusive sjuk vård), fastighetsskötsel, fastighetsservice, fastighetsunderhåll, lokalvård, saneringsarbete i samband med olje-, brand- och vattenskador, driva handel med förbrukningsvaror och maskiner för städverksamhet och industriell verksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även producera och marknads- föra servicetjänster, som baserar sig på specialkompetens inom verksamhetsområdena fastigheter, transportmedel och produktions- anläggningar inom huvudsakligen verkstads- och processindustri samt industrirengöring, konventionell städning, läggning av golv, bedriva bevakningsrörelse samt tillhandahålla tjänster och produkter inom säkerhetsbranschen, förebyggande verksamhet inom bevakning, brand och skydd, handel, service och installation av ventilationsanläggningar och byggnadsverksamhet samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556371-8542
Företagsform: Aktiebolag