Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vattenskador i Göteborg

Favida Service Management AB
Org.nr: 556371-8542
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller genom delägarskap i andra bolag utföra städservice, cateringverksamhet, vård och omsorg, hemtjänstverksamhet, sjukhusservice (dvs samtliga inom ett sjukhus förekomman ...
FUKTAB AB
Org.nr: 556357-0141
Föremålet för bolagetes verksamhet är att bedriva fuktutredningar, mögelsanering, uttorkning av vattenskador, fastighetsbesiktningar samt försäljning av avfuktnings- och ventilationsanläggningar och därmed förenlig verks ...