Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Industrirengöring i Göteborg

BD Entreprenad AB
Org.nr: 556714-9694
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva industrirengöring, byggstädning, fastighetsservice samt därmed förenlig verksamhet.
BD Miljö AB
Org.nr: 556466-8381
Bolaget skall bedriva industrirengöring och reparation, tankrengöring, byggnads- städning, ställningsbygge och fastighetsunderhåll samt därmed förenlig verksamhet.
Favida Service Management AB
Org.nr: 556371-8542
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller genom delägarskap i andra bolag utföra städservice, cateringverksamhet, vård och omsorg, hemtjänstverksamhet, sjukhusservice (dvs samtliga inom ett sjukhus förekomman ...
Nordhamnens Konsult AB
Org.nr: 556204-1789
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, konsultverksamhet inom konstruktion- och kvalitetsutveckling, handel och uthyrning av verktyg och maskiner för verkstadsindustrin, försäljning av produkter inom städ- och indu ...