Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Björkdalen Förvaltning AB

"Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter, handel med värdepapper, handel med byggnadsvaror, handel med kontorsmaterial, jordbruksverksamhet, redovisning och ekonomiska konsultationer och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Fastigheter - Kontorsmaterial - Redovisning
Org.nr: 556363-3147
Företagsform: Aktiebolag