Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lectra Sverige AB

"Bolaget skall vara verksamhet inom marknadsföring, installation, service, utbildning, reparation och underhåll av CAD'CAM-utrustning som tillhandahålls eller tillverkas av Lectra SA eller närstående bolag. Bolaget skall vara verksamhet vid licensiering, installation, service, utbildning, reparation och underhåll av mjukvara och specialanpassningar som direkt eller indirekt utvecklats'ocheller marknadsförts av Lectra SA i anslutning till att bolaget tillhandahåller ovanstående utrustning, samt bedriva där med förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Marknadsföring - Underhåll
Org.nr: 556328-8066
Företagsform: Aktiebolag