Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Borås

Borås Gymnastikallians ekonomiska förening
Org.nr: 769629-1157
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utveckla verksamheten och möjligheterna i Borås Gymnastikallians. Föreningens verksamhet ska också omfatta uthyrning av den gemensamma a ...
Bright Screen Borås AB
Org.nr: 556968-8491
Föremålet för företagets verksamhet är: Reklam- och annonsförsäljning Försäljning samt drift och underhåll av digitala skärmar. Webb, foto och videoproduktion.
Envipower AB
Org.nr: 556750-6869
Föremålet för bolagets verksamhet är service, underhåll, försäljning, entreprenad och konsultation inom pappers-, massa-, kraft-, värme-, stål- och gruvindustrin och därmed förenlig verksamhet.
Ipster HBet
Org.nr: 969765-7931
Erbjuda IT-tjänster för företag samt privatpersoner. Så som webbproduktion, webbdesign, logo tillverkning, service och underhåll av datorutrustning samt tillbehör till dessa. Företaget kommer även erbjuda installation av ...
Jowatech Borås AB
Org.nr: 556816-5749
Bolaget skall utföra tjänster såsom underhåll av fastigheter och fastighetsservice och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
JT-Parts HB
Org.nr: 969663-7108
Försäljning av datorer, reparationer, drift och underhåll, support, hemsidestillverkning.
KJF Installation AB
Org.nr: 556890-7421
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva installation, reparation och underhåll samt försäljning av elektroniska system och därmed förenlig verksamhet.
L.H. Tvättservice HB
Org.nr: 969615-6919
Försäljning, reparation- och underhåll av tvättutrustningsmaskiner avseende hushåll och fastighetssidan.
Lassila & Håkansson Tvättservice AB
Org.nr: 556533-2144
Aktiebolaget ska bedriva försäljning, reparation- och underhåll av tvättutrustningsmaskiner avseende hushåll och fastighetssidan.
Lectra Sverige AB
Org.nr: 556328-8066
Bolaget skall vara verksamhet inom marknadsföring, installation, service, utbildning, reparation och underhåll av CAD'CAM-utrustning som tillhandahålls eller tillverkas av Lectra SA eller närstående bolag. Bolaget skall ...
LEGACY AB
Org.nr: 556856-4495
Legacy AB skall erbjuda marknadsledande service- och konsulttjänster inom flygindustrin till uppdragsgivare inom luftvärdighet och underhåll samt personaluthyrning till dessa. Till detta bedriver även Legacy AB fastighet ...
Ljushult Service AB
Org.nr: 556983-6678
Service och underhåll av fastigheter, fastighetsförvaltning och försäljning av administrativa tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
M L Z i Borås AB
Org.nr: 556801-7544
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bilförädling, skydd och underhåll av bilars utseendemässiga kvalité samt förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Olsson Konsult Borås AB
Org.nr: 556995-0586
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT och kvalitetsarbete, utveckling och försäljning av programvara, licensiering av programvara, underhåll och skötsel av fastigheter samt förvaltning av lös och fast egendom o ...
Smart Bemanning Plan AB
Org.nr: 556937-9117
Bolaget skall bedriva uthyrning av personal till företag och organisationer. Vidare skall bolaget bedriva uthyrning av maskinell utrustning till bolag inom byggsektorn, lokalvård, renhållning och underhåll av parker och ...
Solhall Fastighets AB
Org.nr: 556694-7320
Bolaget skall bedriva byggnadsrörelse både inom nybyggnation samt reparation och underhåll och därmed förenlig verksamhet samt förvalta fast och lös egendom.
Svenska BakePartner Förvaltnings AB
Org.nr: 556575-3737
Bolaget skall bedriva förvaltning och underhåll av patent och rättigheter, förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Svenska BakePartner Invest AB
Org.nr: 556693-5614
Bolaget skall bedriva förvaltning och underhåll av patent och rättigheter, förvalting av värdepapper, förvaltning av fastigheter, konsultationer avseende företagsledning köp och försäljning av personbilar samt uthyrning, ...