Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Freight Support Scandinavia AB

"Bolaget skall bedriva speditions-, transport- och logistik- och konsultverksamhet inom dessa områden samt inom fastighetsområdet, äga och förvalta fast egendom, aktier, andelar och värdepapper samt idka härmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Konsult - Logistik - Transport
Org.nr: 556322-9045
Företagsform: Aktiebolag