Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Logistik i Kungsbacka

4EverTech AB
Org.nr: 556889-0056
Aktiebolaget skall bedriva försäljning av produkter och tjänster inom IT, data, elektronik, kommunikation, logistik, TV, audio och video, samt bedriva service, support och utbildning inom därmed förenlig verksamhet.
bearIT AB
Org.nr: 556801-6959
Affärsidén är att erbjuda tjänster inom projektledning, affärssystem, verksamhetsutveckling, supply chain management, logistik och allmän IT. Vid behov kommer även hårdvara inom IT- data-telecom erbjudas. Företaget komme ...
Bergsala Administrationsservice AB
Org.nr: 556880-2747
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljnings- tjänster inom administration, ekonomi och logistik, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Bergsala Holding AB
Org.nr: 556888-1600
Bolaget skall bedriva förvaltning av aktier i dotterbolag och intressebolag, bedriva konsultationer inom ekonomi, logistik och management samt därmed förenlig verksamhet.
FIERON HB
Org.nr: 969745-9205
Konsultverksamhet inom process- och organisationsutveckling, utbildning av personal, föredragshållande, projektledning, logistik, ekonomi och IT. Försäljning av utrustning tillhörande konsultuppdraget. Importverksamhet a ...
Freight Support Scandinavia AB
Org.nr: 556322-9045
Bolaget skall bedriva speditions-, transport- och logistik- och konsultverksamhet inom dessa områden samt inom fastighetsområdet, äga och förvalta fast egendom, aktier, andelar och värdepapper samt idka härmed förenlig v ...
Gunry Logistik AB
Org.nr: 556987-7789
Bolaget ska bedriva lagerhantering av gods samt distribution av gods och därmed förenlig verksamhet.
Käck Entreprenad & Utbildning AB
Org.nr: 556939-6178
Aktiebolaget ska bedriva transport, logistik, nybyggnation, reparation samt entreprenad, utbildning och konsultverksamhet i anslutning härtill och därmed förenlig verksamhet.
Stridh Opportunities AB
Org.nr: 556925-7784
Bolaget ska arrangera events, föredrag, logistik och därmed förenlig verksamhet.
Tretior AB
Org.nr: 559019-6514
Konsultverksamhet inom teknik, IT, logistik och administration.