Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gotlands näringslivs - och etableringsservice AB

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla Gotland till en attraktiv etableringsort, att stödja företagsetableringar i regionen samt att bedriva rådgivning och serviceverksamhet i näringslivsfrågor. Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att förvärva, förvalta, bebygga och försälja kommersiella och strategiska fastigheter samt därmed jämförlig verksamhet. Bolaget har till ändamål att genom marknadsföringsåtgärder, information och service främja utvecklingen av näringslivet i Region Gotland och härigenom bidra till ökad tillväxt och sysselsätt ning. Bolaget har också till ändamål att utföra en effektiv fastighetsförvaltning. Likvideras bolaget skall dess behällna tillgångar tillfalla aktieägarna."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Information - Rådgivning
Org.nr: 556123-2371
Företagsform: Aktiebolag