Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Blicon Förvaltning AB

"Bolaget skall bedriva import och export eller eljest idka handel med material inom byggnadsbranschen, ävensom driva mekanisk verk- stadsrörelse, travsportverksamhet,konsultverksamhet i fastighets- branschen, köp och försäljning av konst, antikviteter, ädel- stenar, frimärken och mynt, köp och försäljning av metaller bilar, båtar, flygplan samt driva restaurangverksamhet, café- verksamhet och att verka som festarrangör, köp och försäljning av fritids- utrustning, kontorsmaterial och möbler, livsmedel, textilier, rekreationsmaterial, spelautomater, levande och döda djur, uthyrning av bilar, båtar och flygplan, köp och försäljning av värdepapper, ikläda sig borgen och garantiförbindelser för annan verksamhet samt med här mämnda verksamhetsområden förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lagen om bank- rö relse eller lagen om kreditrörelse."
Finns i branscher på Wedoo: Antikviteter - Bilar - Bygg - Café - Frimärken - Konst - Konsult - Kontorsmaterial
Org.nr: 556113-0823
Företagsform: Aktiebolag