Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ingenjörsfirma Tage Williamsson AB

"Bolaget skall bedriva konstruktionsverksamhet, innovationsutveckling, ocg produktutveckling. Tillverkning, försäljning, leasing av mekaniska och andra metallprodukter företrädesvis inom områdena transport, rökgashantering, ventilation, motion samt miljötek nik, äga och förvalta värdepapper för endast bolagets del, dock ej sådan verksamhet som avses i lagen om bankrörelse eller lagen om finansieringsverksamhet, samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Transport - Ventilation
Org.nr: 556090-7700
Företagsform: Aktiebolag