Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Södertälje

A P Installationsteknik HB
Org.nr: 969614-4964
Konsultverksamhet inom ventilation och bygg.
Autostar AB
Org.nr: 556787-9837
Bolaget ska bedriva rådgivning och konsultationer samt utföra byggtjänster inom fastighetsförvaltningsområdet, bedriva service, underhåll och installation avseende anläggningar för värme, kyla och ventilation. Bolaget sk ...
Boxal AB
Org.nr: 556348-2511
Föremålet för bolagets verksamhet är tillverkning och montage av ventilation och smide samt maskinservice, köp och försäljning av fast och lös egendom såsom värdepapper och därmed förenlig verk- samhet.
CM'D Allservice KB
Org.nr: 969663-9989
Tjänster inom fastighetsskötsel, städ, målning, bygg, smide, ventilation samt därtill förenlig verksamhet.
Design Specialisten Sverige AB
Org.nr: 556936-3244
Bolaget skall bedriva import, export och försäljning av keramiska plattor, natursten, byggmaterial, målarfärg, verktyg, ventilation och tapeter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Entreprenad Service Stockholm AB
Org.nr: 556860-3616
Bolaget ska bedriva förvärvs-, utvecklings och försäljningsverksamhet av tomter och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Plåt & ventilation, byggverksamhet, mark och anläggning samt uthyrning av personal.
Fastighetsjouren G&K Jonsson HB
Org.nr: 969653-8439
Installation, reparation, service inom fastighetsunderhåll såsom el, VVS, glas, lås, värme och ventilation. Drift och underhåll av fastigheter.
GHJ Ventilation AB
Org.nr: 556866-2828
Bolaget ska bedriva verksamhet inom ventilation och bygg, försäljning av ventilation och ventilationsmaterial, import och export av ventilationsmaterial och -produkter samt konsultation i anslutning därtill och därmed fö ...
Ingenjörsfirma Tage Williamsson AB
Org.nr: 556090-7700
Bolaget skall bedriva konstruktionsverksamhet, innovationsutveckling, ocg produktutveckling. Tillverkning, försäljning, leasing av mekaniska och andra metallprodukter företrädesvis inom områdena transport, rökgashanterin ...
Styr- och Reglerventilation AB
Org.nr: 556308-7898
Bolaget skall bedriva köp, försäljning, installation, service av fastigheter, el, VVS och ventilation ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
TaKo Bygg AB
Org.nr: 556441-6401
Bolaget skall bedriva verksamhet inom områdena byggnad, värme, vatten, sanitet, ventilation, och elektricitet, samt med dessa områden förenlig verksamhet. Dessutom skall bolaget bedriva uppfödning, köp och försäljning av ...
Teknikinstallatör i Södertälje AB
Org.nr: 556291-6121
Bolaget skall bedriva värdepappersförvaltning, fastighetsförvaltning och uthyrning av anläggningstillgångar, installationsentreprenader inom ventilation, styr, kyla och värme samt därmed förenlig verksamhet.
Tveta Ventilation AB
Org.nr: 556823-2226
Bolaget skall bedriva verksamhet inom installation, service samt konstruktion av ventilationsanläggningar och därmed förenlig verksamhet.
TÄLJE VVS AB
Org.nr: 556292-0719
Bolaget skall bedriva värme-, ventilation- och sanitetsarbeten samt elinstallationer och därmed sammanhängande verksamhet.
Ureken Förvaltning AB
Org.nr: 556253-4734
Bolaget skall bedriva ventilation-, kyla-, rör och byggarbeten, konsultaion inom ventilations-, kyla-, rör- och byggarbeten, bolaget skall förvärva och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper och liknande fi ...
Ventilation & Inomhusklimat Sverige AB
Org.nr: 556775-2026
Bolaget ska bedriva entreprenad och service inom energi och ventilation, samt därmed förenlig verksamhet.