Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Transport i Södertälje

Ahréns Container & Trailer AB
Org.nr: 556526-4438
Bolaget skall äga och uthyra fordon samt utföra godstransporter och förmedling av godstransporter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Styrhytten
Org.nr: 556329-9642
Bolaget skall bedriva teknisk utveckling och handel inom transport- och bilbranschen, äga och förvalta samt bedriva handel med fastigheter och värdepapper samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
ALL EQUUS HB
Org.nr: 916630-3165
KONSULTVERKSAMHET, IMPORT, EXPORT OCH FÖRSÄLJNING AV LASTBILAR, HÄSTAR, FODER, REDSKAP OCH GÖDSEL SAMT TRANSPORT AV HÄSTAR
Anid KB
Org.nr: 969768-3168
Transport. Gatukök, restaurang.
Bilakuten Förvaltning i Södertälje AB
Org.nr: 556758-7083
Bolagets verksamhet är att verka inom personaluthyrning, bilbesiktning och bilbärgning samt därmed förenlig verksamhet.
BRA Maskin i Stockholm AB
Org.nr: 556956-3322
Aktiebolaget ska bedriva uthyrning av byggarbets- och trädgårdsmaskiner samt handel med liknande produkter och därmed förenlig verksamhet.
BST Berges Schakt o Transport AB
Org.nr: 556679-7857
Bolagets verksamhet ska vara att utföra gräv- schakt- och entreprenadarbeten samt transportarbeten jämte därmed förenlig verksamhet.
BST Berges Schakt o Transport Fastighets AB
Org.nr: 556905-3480
Aktiebolaget ska bedriva fastighetsförvaltning samt förvärva och förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.
BST Berges Schakt o Transport Holding AB
Org.nr: 556893-1850
Aktiebolaget ska bedriva gräv-, shakt- och entreprenadarbeten, transportarbeten, förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.
Bygg & Transport i Nykvarn AB
Org.nr: 556804-1783
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bygg- och rivningsarbeten, bergsprägning- och markarbeten, bedriva lokalvård och godstransporter, äga och förvalta fast och löst egendom och idka med ovanstående förenlig ...
Bärgarna i Södertälje KB
Org.nr: 969738-8503
Bilbärgning, biltransport samt godstransport och därmed förenlig verksamhet.
Christer Kranberg AB
Org.nr: 556772-6475
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta värdepapper och bedriva konsultverksamhet inom transport- och teknikutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
DAVE Konsult HB
Org.nr: 969718-6006
1. Medicinkonsultationer och terapi inom anestesi, intensivvård, akutmedicin, smärta, preoprativbedömning, distriktmedicin och patienttransport. 2. Undervisning och övning inom sjukvården. 3. Verksamhet och konsultatione ...
Despo service AB
Org.nr: 556647-3889
Bolaget skall bedriva lokalvård och fastighetsservice samt vara städentreprenör inom industri, bygg, företag, restaurang, organisationer, hem- och flyttstädning. Bolaget ska utföra arbete inom trädgårdsanläggning, golvvå ...
Diff Transport AB
Org.nr: 556893-4417
Aktiebolaget ska bedriva taxitrafik med person och bud transporter samt därmed förenlig verksamhet
Dog Care Center Sweden AB
Org.nr: 556814-0858
Aktiebolagets verksamhet består av hundvård av olika slag, såsom 'hunddagispensionat, hundtrim, hundrehabilitering, hundägarutbildningar, transport av hundar och hundartiklar. Verksamheten kommer även innehålla försäljni ...
Eriko Åkeri AB
Org.nr: 556885-4433
Aktiebolaget ska bedriva transport.
FORIA AB
Org.nr: 556069-1684
Bolaget skall marknadsföra, försälja och utföra transport-, maskintjänst- och entreprenaduppdrag inom byggnads- och anläggningsbranscherna, bedriva återvinningsverksamhet, renhållnings- och distributionsverksamhet, äga o ...
FORIA Holding AB
Org.nr: 556154-5970
Bolaget skall äga och förvalta aktier i företag som förmedlar och försäljer transport-, maskin-, renhållnings- och logistiktjänster samt därtill hörande tjänster, därjämte äga och förvalta fast och lös egendom samt idka ...
Garage Sverige AB
Org.nr: 559007-7821
Bolaget ska bedriva internetbutik med försäljning av produkter såsom plåtgaragen, skyddstak, containers, garageport, lekhage, elektriska ställdon, grindautomatik, styrkontroll, brevlådor, trädgårdslådor, våglådor, nyckel ...