Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Corvara Industri- och skadeservice AB

"Bolaget ska bedriva industri-, fastighets- och skadesanering och därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fast och lös egendom. Entreprenadverksamhet med vacumsugning och högtryckstek- nik, samt utföra uppdragsverksamhet med anknytning till brand-, vatten-, olje- och kemikaliesanering och därmed förenlig verksam- het. Rengöring och saneringsarbete inom kraftindustrin omfattas även av verksamheten"
Finns i branscher på Wedoo: Rengöring av byggnader - Sanering
Org.nr: 556076-1891
Företagsform: Aktiebolag