Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rengöring av byggnader i Norrköping

AB Tak & Fasadtvätt Sverige
Org.nr: 556884-8625
Konsult inom tak och fasadtvätt, konsult inom försäljning av profilkläder. Bedriva truckutbildningar.
Corvara Industri- och skadeservice AB
Org.nr: 556076-1891
Bolaget ska bedriva industri-, fastighets- och skadesanering och därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fast och lös egendom. Entreprenadverksamhet med vacumsugning och högtryckstek- nik, samt utföra uppdragsve ...
FRISKHUS i Norrköping HB
Org.nr: 969721-0251
Skadesanering.
Fukt & Saneringsteknik Holding i Norrköping AB
Org.nr: 556653-7956
Bolaget skall bedriva fukt- och saneringsarbete, konsultationer inom fukt- och saneringsteknik samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Fukt & Saneringsteknik i Norrköping AB
Org.nr: 556575-2622
Bolaget skall bedriva fukt- och saneringsarbete, konsultationer inom fukt- och saneringsteknik samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
HBet NJR Trädgård och Städ
Org.nr: 969775-9331
Entreprenad tjänster inom trädgård och städ. Privata och kommersiella domäner, fastigheter och lokaler.
NHS Industri & Miljöservice i Norrköping AB
Org.nr: 556911-4498
Bolaget ska bedriva industri-, fastighets- och skadesanering och därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fast och lös egendom. Entreprenadverksamhet med vacumsugning och högtrycksteknik, samt utföra uppdragsverk ...
Sanero AB
Org.nr: 556258-2857
Bolaget skall bedriva industrisanering, maskinmontage och servicearbeten åt industrin samt annan därmed förenlig verksamhet.
SGM Teknik AB
Org.nr: 556587-5241
Bolaget bedriver klottersanering, klotterskydd, fasadtvätt, betongimpregnering, epoxymålning samt därmed förenlig verksamhet.
Spol & Industriservice i Norrköping AB
Org.nr: 556633-7613
Bolaget skall bedriva transportverksamhet, miljövård inom saneringsbranschen, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Tak o Fuktteknik i Norrköping AB
Org.nr: 556675-2092
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggnadsarbete, takläggning och reparation och underhåll samt fuktsanering och därmed förenlig verksamhet. Vidare bedriver företaget limousinservice.
Torpheimer i Norrköping AB
Org.nr: 556750-7982
Bolaget skall bedriva entreprenad- och serviceverksamhet inom byggsektorn med inriktning mot ventilation och rör samt därmed förenlig verksamhet.