Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanering i Norrköping

CL Miljö AB
Org.nr: 556608-5709
Bolaget skall bedriva byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
CL Miljö i Stockholm AB
Org.nr: 556932-3347
Bolaget ska bedriva byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Corvara Industri- och skadeservice AB
Org.nr: 556076-1891
Bolaget ska bedriva industri-, fastighets- och skadesanering och därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fast och lös egendom. Entreprenadverksamhet med vacumsugning och högtryckstek- nik, samt utföra uppdragsve ...
HC Isolering KB
Org.nr: 969769-1161
Företaget ska bedriva isolering av kyla och värme inom fastigheter och hus. Fogning ingår även i arbetet och sanering av asbest.
Torpheimer i Norrköping AB
Org.nr: 556750-7982
Bolaget skall bedriva entreprenad- och serviceverksamhet inom byggsektorn med inriktning mot ventilation och rör samt därmed förenlig verksamhet.