Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rörkonsult i Uddevalla AB

"Bolaget skall idka konsulterande ingenjörsverksamhet inom området ventilation, vatten, värme och sanitet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult - Ventilation
Org.nr: 556070-3935
Företagsform: Aktiebolag