Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Uddevalla

Nöjesbolaget i Uddevalla AB
Org.nr: 556680-3929
Föremålet för bolagets verksamhet är att arrangera diskotek och danstillställningar, tillhandahålla ljud- och ljusanläggningar, bedriva restaurang och kioskrörelse, installation och handhavande av VVS, el samt ventilatio ...
Rörkonsult i Uddevalla AB
Org.nr: 556070-3935
Bolaget skall idka konsulterande ingenjörsverksamhet inom området ventilation, vatten, värme och sanitet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Sandbäckens Rör i Uddevalla AB
Org.nr: 556948-2648
Aktiebolaget ska bedriva installations-, service- och konsultverksamhet inom VVS och ventilation ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Uddevalla Plåt och Ventilation AB
Org.nr: 559020-7451
Tillverkning av Plåtdetaljer för Byggsektorn,Monteringsföretag, Privatpersoner,Industrier,Affärer m,fl Tillverkning av Ventilationsdetaljer för Byggsektorn, Monteringsföretag,Privatpersoner,Industrier,Affärer m,fl Specia ...
Ventilo Väst AB
Org.nr: 556977-0976
Bolaget ska bedriva produktion, installation, justering samt montering av ventilation samt därmed förenlig verksamhet.