Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Aktiebolaget Setton

"Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, aktier, obligationer och andra värdehandlingar samt bedriva konsultverksamhet inom redovisning samt management ävensom leasingverksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult - Redovisning
Org.nr: 556033-7569
Företagsform: Aktiebolag