Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sievert AB

"Bolaget skall direkt eller genom delägarskap i andra bolag dels tillverka och försälja verktygsmaskiner, verktyg för industri och hantverk, apparater för uppvärmning, belysning, styr- och reglerutrustning, mätning samt kontroll, metallvaror i form av rör, rörkopplingar, ledningar, gasbehållare och skåp och dels idka leasingverksamhet i förening med ovannämnda verksamheter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Belysning - Hantverk - Verktyg
Org.nr: 556006-8024
Företagsform: Aktiebolag