Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verktyg i Solna

AB Suverania
Org.nr: 556486-6407
Bolaget skall bedriva handel med aktier och värdepapper, bilar, båtar, entreprenads- och arbetsmaskiner'verktyg, fastigheter och entreprenad, konkurspartier och varulager samt därmed förenlig verksamhet.
Adana Bygg AB
Org.nr: 556949-9782
Bolagets verksamhet skall bestå av uthyrning av maskiner och verktyg för bygg och betonhåltagning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Servus
Org.nr: 556216-0555
Bolaget skall driva handel och agenturrörelse med maskiner, verktyg, instrument och förnödenheter för den mekaniska verkstadsindustrin och angränsande branscher, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bricco AB
Org.nr: 556740-3117
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning mot affärssystem (verktyg som hjälper företaget att sköta sin administration) och publiceringssystem (verktyg som hjälper företaget att lägga ut information på Interne ...
C Lundqvist Maskin & Verktyg AB
Org.nr: 556048-0567
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende försäljning av maskiner, verktyg och svetsutrustning företrädesvis inom verkstadsvis inom verkstadsindustrin samt service, uthyrning och utbildning inom dessa områden samt äga oc ...
COMODO FINANS AB
Org.nr: 556225-3236
Bolaget skall bedriva leasingverksamhet med verktyg, maskiner och övriga tillbehör för verkstads- och byggnadsindustrin. Bolaget skall äga, förvalta och driva handel med fastigheter, aktier och värdepapper, dock ej i såd ...
DEKRA Quality Management AB
Org.nr: 556661-2551
Bolaget skall utföra kalibrering och kontroll av verktyg inom främst fordonsbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Diamond Service AB
Org.nr: 556098-0186
Bolaget skall driva försäljning av en gros av diamantprodukter samt idka därmed förenlig verksamhet.
E-Socket AB
Org.nr: 556904-8258
Försäljning av datortillbehör, mobiltelefontillbehör, verktyg, sängkläder, scarfar och skoöverdrag.
EKIS, Maskinuthyrarna AB
Org.nr: 556655-4688
Bolaget ska bedriva uthyrning och försäljning av maskiner och verktyg i byggsektorn ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
El-Teleteknik i Sverige AB
Org.nr: 556707-3241
Försäljning av elprodukter (tex. installationsmaterial, kabel, strömbrytare, ljuskällor mm.) och teleprodukter (tex. installationsmaterial, kabel, uttag, kontakter) samt diverse tillbehör (tex. trådlösa datanät, verktyg) ...
Exelent Entreprenad & Trading AB
Org.nr: 556903-2369
Aktiebolaget skall bedriva byggnadsentreprenader och därmed förenlig verksamhet. Aktiebolaget skall bedriva byggverksamhet, byggnationer av bostadshus och andra byggnader. Aktiebolaget skall bedriva personaluthyrning. Ak ...
FAMBRA AB
Org.nr: 556448-8913
Föremålet för bolagets verksamhet är handel med verktyg, maskiner och tjänster inom verkstads-, process- och underhållsindustri samt konsultationer inom företagsutveckling och kvalitetssäkring och därmed förenlig verksam ...
HBET NÄCKROSBODEN
Org.nr: 916615-6571
HANDEL MED VERKTYG, MASKINER OCH PRESENTARTIKLAR
Ingenjörsfirma O & W Weckman AB
Org.nr: 556065-1654
Bolaget skall idka handel med huvudsakligen maskiner, apparater, industriförnödenheter med tillbehör, metaller, verktyg, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Mångfalds och Inkluderingsakademien AB
Org.nr: 559031-8431
Mångfaldsakademien kommer att arbeta med mångfald, integration och inkludering enligt följande: - Utbildning och certifiering. - Mätningar och undersökningar. - Konsultverksamhet. - Verktyg för företag och privatpersoner ...
Pontells Elverktygsservice AB
Org.nr: 556340-0133
Bolaget skall driva reparation och service samt handel med elektriska verktyg ävensom äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
RO NI Verktyg AB
Org.nr: 556842-5218
Bolaget skall bedriva grossistverksamhet inom byggrelaterade produkter samt därmed förenlig verksamhet.
Rothenberger Sweden AB
Org.nr: 556556-5578
Aktiebolaget ska bedriva försäljning och distribution av maskiner, verktyg samt tillbehör inom området för värme, vatten och sanitet samt därmed förenlig verksamhet.
Sievert AB
Org.nr: 556006-8024
Bolaget skall direkt eller genom delägarskap i andra bolag dels tillverka och försälja verktygsmaskiner, verktyg för industri och hantverk, apparater för uppvärmning, belysning, styr- och reglerutrustning, mätning samt k ...