Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Belysning i Solna

Björn Johansson Bandhagen AB
Org.nr: 556312-4246
Bolaget ska bedriva handel, tillverkning och försäljning av elkomponenter för elektrisk belysning, handel med prydnads- och bruksföremål såsom antikviteter etc, köp och försäljnig samt förvaltning av värdepapper, trav- o ...
Paradisiaco KB
Org.nr: 969760-7670
Frisör samt skönhetsbehandling, lokalvård, hemtjänster, projektering av byggentreprenad, el-installationer, trädgårdstjänst, snöröjning, dansundervisning, catering, café, uthyrning och försäljning av kostym, bal- och brö ...
Sievert AB
Org.nr: 556006-8024
Bolaget skall direkt eller genom delägarskap i andra bolag dels tillverka och försälja verktygsmaskiner, verktyg för industri och hantverk, apparater för uppvärmning, belysning, styr- och reglerutrustning, mätning samt k ...
Swedish Lava Lights HB
Org.nr: 969772-7072
Företaget avser att sälja belysning, framförallt i form av lavalampor, på internet.
TERMEX HB
Org.nr: 916625-0788
Export och import samt försäljning av nedanstående varor och tjänster. Oädla metaller och deras legeringar' byggnadsmaterial av metall, icke-elektriska kablar och metalltrådar' smidesvaror av järn och metall, rör av meta ...
United 4 Technology Group HB
Org.nr: 969712-2472
Försäljning och uthyrning av båtar och tillbehör. Försäljning av utställningsmaterial såsom banderoller, skyltar, ställ och belysning. Framtagning utav verktyg och försäljning av formsprutade plast- detaljer. Försäljning ...