Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vitvaror i Skövde

Billingens Hushållsservice AB
Org.nr: 556569-4022
Bolaget skall utföra service och försäljning av reservdelar och tillbehör till hushållsmaskiner, tvätt- och städ-utrustning och ventilation samt idka därmed förenlig verksamhet.
Helge i Hönsa AB
Org.nr: 556332-0422
Bolaget skall bedriva handel med kapitalvaror, främst cyklar och trädgårdsmöbler samt bedriva service i anslutning härtill ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Maskinfirma GLAJ AB
Org.nr: 556652-4632
Bolaget skall bedriva försäljning och reparation av kylanläggningar, storköksutrustning, hushållsmaskiner och tvättutrustning samt äga och förvalta aktier och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Media Markt Skövde TV-HiFi-Elektro AB
Org.nr: 556744-5647
Bolaget ska, såväl i grossist- som detaljhandelsled, köpa och sälja, importera och exportera mjuk- och hårdvara för datorer, elektronik och elektronisk utrustning, särkilt inom hi-fi, fotografering, video och ljud, samt ...
Patriks symaskinsaffär i Skövde AB
Org.nr: 556481-3839
Bolaget skall bedriva försäljning och service av symaskiner jämte annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva handel med kosmetika, hygienprodukter och accessoirer samt därmed förenlig verksamhet.
Reimerts i Falköping AB
Org.nr: 556226-6980
Bolaget skall bedriva handel med symaskiner, sybehör och barnvagnar jämte därmed förenlig verksamhet.
Thorssells Hushållsmaskiner AB
Org.nr: 556364-2734
Bolaget skall utföra försäljning av hushållsmaskiner samt idka därmed förenlig verksamhet.