Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Västerås

Adam Brännström Holding Group AB
Org.nr: 556950-9705
Föremålet för bolagets verksamhet är att skapa värden till ägaren genom att etablera, äga, förvalta, förädla och utveckla bolag och dess verksamheter. Bolaget ska agera holdingbolag samt bedriva konsultverksamhet med inr ...
Adekin AB
Org.nr: 556940-9831
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom administration, affärs- och verksamhetsutveckling, management och IT, äga och förvalta värdepapper och fast egendom, samt därmed förenlig verksamhet.
Adella Business Consulting Group KB
Org.nr: 969717-1727
Bolaget ska bedriva försäljning av konsulttjänser inom affärs- och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
agerus AB
Org.nr: 556621-9332
Bolaget skall ägna sig åt konsultativ verksamhetsutveckling avseende individer, organisation och kunder samt därmed förenlig verksamhet.
AGERUS System AB
Org.nr: 556611-1281
Bolaget skall vara licensgivare av Agerus metod för verksamhetsutveckling, nationellt och internationellt och därtill genomföra utbildning och varumärkesutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Analyze that Jenryd Molin ek. för.
Org.nr: 769610-1091
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att sälja konsultativa tjänster samt utbildningar inom område kvalitets- och verksamhetsutveckling, näringsterapi, friskvård samt förvaltning av vä ...
Appelros sång & projekt HB
Org.nr: 969681-4145
Bolaget skall bedriva verksamhet såsom: sångpedagog, sång och pianoundervisning för privatpersoner, företag och organisationer. sångerska inom klassisk musik för privatpersoner, företag och organisationer, projektledning ...
Aros Industrial Consulting AB
Org.nr: 556993-6379
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling och affärsutveckling med inriktning på organisationer inom tillverkande industri, process-, bygg- och energiindustri samt därmed förenlig verksamhet.
Aros Technology Partner AB
Org.nr: 556583-7472
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, däribland aktier och andelar i högteknologiska föetag, bedriva handel med värdepapper, bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling och verksamhetsutveckling ävenso ...
Atlings Holding AB
Org.nr: 556654-8292
Bolaget skall äga och förvalta industriföretag och fast egendom, bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, affärsutveckling och verksamhetsutveckling, bedriva verksamhet avseende leasing av mekanisk verkstadsutrustn ...
Bi - on - di AB
Org.nr: 556514-7922
Bolaget skall bedriva galleriverksamhet och utställning av konst samt butiksförsäljning av presentariklar. Handel och förvaltning av värdepapper. Konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling och marknadsföring, personalu ...
Bäckby Konsult AB
Org.nr: 556693-7925
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom projektledning, upphandling, affärs- och verksamhetsutveckling, förvaltning av värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Cadonau Core AB
Org.nr: 556637-6181
Bolaget skall bedriva konsultation inom ledarskaps- och verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Carl J Consulting AB
Org.nr: 556709-7885
Bolaget skall bedriva konsultation inom juridik, ekonomi, fiansiering, företagsledning, projektledning, projektstyrning, projektkontroll, projektplanering, verksamhetsutveckling' effektivisering samt strategi- och manage ...
Christer Malm verksamhetsutveckling AB
Org.nr: 556652-2859
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ledarskaps- och företagsutveckling samt värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.
Confidia AB
Org.nr: 556951-6791
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT- och verksamhetsutveckling.
Consitu AB
Org.nr: 556807-5799
Bolager ska utföra tekniska konsulttjänster inom system- utveckling, verksamhetsutveckling och ledning samt därmed förenlig verksamhet.
Coordinator i Stockholm AB
Org.nr: 556690-4701
Bolaget ska idka byggentreprenadverksamhet, konsultation inom byggentreprenad, fastighetsteknik och fastighetsförvaltning, äga, förvalta och förädla fastigheter, investera i och handla med värdepapper, bedriva riskinvest ...
DEMANCO AB
Org.nr: 556735-1407
Föremålet för bolagets verksamhet är att erbjuda konsulttjänster inom IT, projektledning och verksamhetsutveckling, att äga, utveckla och förvalta e- handelslösningar, samt att äga och förvalta värdepapper och fastighete ...
Eminent Project Management Sweden AB
Org.nr: 556813-2368
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom projekthantering med tillhörande funktioner som projektledning, planering, inköp och administation samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bol ...