Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Umeå

Antelope AB
Org.nr: 556954-4926
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena IT, verksamhetsutveckling samt HR.
BIZNITO AB
Org.nr: 556852-7898
Bolaget skall bedriva försäljning, service, uthyrning av kassaregister system och därtill hörande kringutrustning samt därtill förenlig verksamhet, konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, reklam, fastighetsförvaltn ...
Business Management Norrland HB
Org.nr: 969770-1051
Bolaget ska bedriva kurs och utbildningsverksamhet avseende verksamhetsutveckling inom företag och organisationer och försäljningsverksamhet av administrativa tjänster inom Lean för tjänstemän samt utföra konsulttjänster ...
Cabera AB
Org.nr: 556773-9577
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, organisations- och verksamhetsutveckling, förvaltning av värdepapper, äga och förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Coviria AB
Org.nr: 556912-9579
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och IT, organisations- och verksamhetsutveckling, förvaltning av värdepapper, äga och förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet
Eliasson Viklund AB
Org.nr: 556937-8838
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom försäljning, outsourcing, it-utbildning, verksamhetsutveckling och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Företagsstruktur i Umeå AB
Org.nr: 556804-4753
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva verksamhetsutveckling, lämna konsultationer inom processkartläggning och så kallad lean production, telemarketing, försäljning av fordon samt att idka därmed förenlig verksam ...
Harrberget AB
Org.nr: 556746-2725
Bolaget ska bedriva verksamhetsutveckling inom dokumenthantering, uthyrning av maskiner och inventarier såsom främst kopierings- maskiner och kontorsinventarier, förvaltning av värdepapper samt idka därmed förenlig verks ...
Interimsledning Umeå AB
Org.nr: 559005-0000
Aktiebolaget skall sälja tjänster av företagsledningskaraktär som chef, VD, styrelsearbete, affärsutveckling, verksamhetsutveckling eller kvalitetsledning.
LinDo Consulting AB
Org.nr: 556918-4186
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med inriktning på verksamhetsutveckling, organisation och ledarskap samt handel med bolag och värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Pandemonium Startups AB
Org.nr: 556908-3784
Bolaget ska bedriva verksamhet inom verksamhetsutveckling, administration och organisationsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
PHOX AB
Org.nr: 556549-2856
Bolaget ska bedriva rehabilitering inom idrott, försäljning av idrottshjälpmedel och idrottsutrustning, föreläsningar och kursverksamhet inom idrott'hälsa. Projektledning och verksamhetsutveckling av företag och verksamh ...
Stumin AB
Org.nr: 556918-6116
Bolaget skall bedriva verksamhetsutveckling inom egenägda företag, fastighetsutveckling, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Substantia - bemanning och utveckling AB
Org.nr: 559029-2867
Bolaget ska bedriva uthyrning och rekrytering av personal och ledare inom vård och omsorg, verksamhetsutveckling, chefs- utveckling, utbildning, samt därmed förenlig verksamhet.
Söderman Consulting i Umeå AB
Org.nr: 556669-8014
Bolaget skall bedriva verksamhet inom IT-utbildning, kompetens- och verksamhetsutveckling företrädesvis inom dataområrdet, uthyrning av datapersonal, rådgivning och utbildning i personal- och arbetslivsfrågor, föreläsnin ...
Tentera AB
Org.nr: 556930-8199
Bolaget skall, direkt eller indirekt genom dotterbolag, äga och förvalta immateriella rättigheter, tillhandahålla konsulttjänster avseende systemutveckling och verksamhetsutveckling, tillhandahålla funktioner och tjänste ...
Trimma AB
Org.nr: 556653-0159
Bolaget skall bedriva IT-konsultverksamhet såsom systemutveckling, verksamhetsanalys och verksamhetsutveckling, applikationsintegration, systemförvaltning samt erbjuda utbildningar, seminarier och workshops inom ovanståe ...
Trimma Holding AB
Org.nr: 556920-5593
Bolaget skall, självt eller genom dotterbolag, bedriva IT-konsultverksamhet såsom systemutveckling, verksamhetsanalys och verksamhetsutveckling, applikationsintegration, systemförvaltning samt erbjuda utbildningar, semin ...
VERGILIUS AB
Org.nr: 556414-1082
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet för verksamhetsutveckling i företag, myndigheter och organisationer genom organisationsutredningar, utbildning och informationsverksamhet, fastighetsmäkleri, handel med och uthyrni ...
Windstorm Ume AB
Org.nr: 556945-2880
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara konsulttjänster inom mobila applikationer, CAD'CAM, projektledning, verksamhetsutveckling, även lokaluthyrning och därmed förenlig verksamhet.