Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Tyresö

AB Fyren Strategisk IT
Org.nr: 556661-9887
1) Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom Informationsteknologi (IT): Uppdragen avser rådgivning, utredningar och projektarbete inom utformande av IT-strategier, stöd vid kravställning mot IT-leverantörer, upphandl ...
Boonuz AB
Org.nr: 559023-2483
Konsultverksamhet inom: Projektledning, Förändringsledning, Verksamhetsutveckling, Företagsledning, IT, Produktutveckling, Media, Kommunikation.
Cedra IT-konsult AB
Org.nr: 556602-7891
Bolaget skall erbjuda tjänster inom verksamhetsutveckling, kommunikation, utbilningar och konferenser inom IT-området (IT-InformationsTeknologi) för både hård- och mjukvara. Samt äga och förvalta fastigheter av förenlig ...
Centus Consulting AB
Org.nr: 556607-2079
Bolaget skall bedriva affärs- och verksamhetsutveckling, managementkonsultverksamhet och handla med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Cert2You Europe AB
Org.nr: 556569-9070
Bolaget ska primärt bedriva - test av IT-produkter. - certifiering av IT-produkter Bolaget ska utveckla och sälja tjänster och produkter inom IT såsom: - konsulting, managementkonsulting, ledarskapsutveckling, - verksamh ...
Gansevoort AB
Org.nr: 556906-0535
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, företagsledning, verksamhetsutveckling, riskkapital och bedriva förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet
HBet Wunjo
Org.nr: 969710-2151
Utbildning och konsulting inom verksamhetsutveckling.
iCool AB
Org.nr: 556912-3382
Konsulttjänster inom ledarskap, coaching, projektledning och verksamhetsutveckling.
Improvement ISO-konsult AB
Org.nr: 556359-0552
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom, företagsledning, verksamhetsutveckling, marknadsföring samt handel med patent- rättigheter, värdepapper och fast egendom jämte idka därmed förenlig verksamhet.
Insense AB
Org.nr: 556685-6158
Bolaget skall sälja konsulttjänster inom affärsutveckling och verksamhetsutveckling, utveckla och sälja mobila kommunikationstjänster och lösningar, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
k.e.j. consulting AB
Org.nr: 556927-0829
Företaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning på verksamhetsutveckling och IT, ledarskap, och därtill hörande tjänster.
KanMac AB
Org.nr: 556869-3310
Aktiebolaget ska bedriva konsultation vid inköp, installation, drift, underhåll och support av IT- och AV-utrustning och dess programvaror för såväl företag och organisationer som privata konsumenter inom och utom Sverig ...
Mandatech AB
Org.nr: 556773-1244
Företaget ska bedriva konsultverksamhet, produktutveckling, affärsidéutveckling, verksamhetsutveckling inom produktsäkerhet och kvalitet, framförallt inom medicin- och industriteknik. Dessutom ska företaget bedriva produ ...
Manoda AB
Org.nr: 556887-3425
Konsultverksamhet inom management, verksamhetsutveckling, försäljning marknad, strategi.
Miranet AB
Org.nr: 556603-1695
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena affärsstrategi, telekommunikations- och datakommunikationsteknik. Bolaget bedriver affärs- och verksamhetsutveckling av nya idéer och företag. Bolaget förvaltar och b ...
Mobilitas Sweden AB
Org.nr: 556525-4058
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsorganisation avseende verksamhetsutveckling, verksamhetseffektivisering och verksamhetsstyrning utifrån digital och mobil teknik och teknologi samt idka därmed förenlig ...
QD Cost Consulting AB
Org.nr: 556889-0239
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av konsulttjänster och affärssystem inom supply chain och lean administration och lean production samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare bedriva effektiv sourcing på ...
Riktning Rilde AB
Org.nr: 556942-5316
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom management, kvalitet- och verksamhetsutveckling jämte därmed förenlig verksamhet.
SI:7 Division AB
Org.nr: 556892-6769
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT, telekommunikation, verksamhetsutveckling, utbildning och därmed förenlig verksamhet.
Solelid AB
Org.nr: 556822-8059
Bolaget ska bedriva projektledning inom IT, bank, bygg och fastighet. Verksamhetsutveckling inom IT, sport (ridverksamhet), bank, bygg och fastighet samt chefstjänster.