Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Sundsvall

Agree Sweden AB
Org.nr: 556673-9560
Bolaget skall tillhandahålla konsultativa tjänster med inriktning på affärsutveckling, verksamhetsutveckling och systemutveckling samt äga och förvalta lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Blomqvist ECS AB
Org.nr: 556715-3431
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och tillfälliga tjänstearbeten inom ägaren eller ägarnas kompetens- och erfarenhetsområden. - Webb och It: Projektledning och sälj. Huvudsaklig inriktning mot ehandelslösningar. - Fö ...
BRON Innovation AB
Org.nr: 556537-8642
Bolaget ska verka för stärkt förmåga till verksamhetsutveckling i det digitala samhället genom att driva utvecklingsprojekt, utveckla samarbetet mellan aktuella verksamheter och forskningsmiljöer, arrangera konferenser o ...
Bäckarvet AB
Org.nr: 556935-2445
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Carlbom Consulting AB
Org.nr: 559032-7572
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet med fokus på verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring, handel med bolag och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Cavetti AB
Org.nr: 556752-5489
Aktiebolagets verksamhet ska vara konsultverksamhet inom bland annat tjänster som verksamhetsutveckling och IT-tjänster samt även innefatta handel med varor avseende konfektion och hemelektronik samt även med fastigheter ...
CivView AB
Org.nr: 556823-7027
Bolaget ska utveckla och tillverka, mekanik såsom tekniska hjälpmedel, elektronik såsom medicinteknisk elektronik, konsumentelektronik såsom elektroniska hjälpmedel och styr- utrustningar, heminredning såsom elektroniskt ...
Ekonomiverkstan AB
Org.nr: 556908-4741
Löpande redovisning, lön- och personaladministration, övriga administrativa tjänster samt verksamhetsutveckling.
Forscon AB
Org.nr: 556699-8729
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom projektledning, verksamhetsutveckling av arbetsprocesser, el- och automationsprojektering, handel med el- och automationsartiklar, ...
Jansson & Myrberg AB
Org.nr: 556981-9062
Föremål för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt, bedriva personaluthyrning inom vård och omsorg, konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, utbildning, IT och ekonomi, äga och förvalta fastighete ...
Karinge HB
Org.nr: 969729-3455
Företaget ämnar sälja konsulttjänster inom mekanisk konstruktion, verksamhetsutveckling samt konsttjänster inom utbildning och pedagogik.
Maerma AB
Org.nr: 556907-2969
Företaget skall bedriva verksamhet inom områden: - konsultverksamhet inom InformationsTeknologi (IT) - konsultverksamhet inom Verksamhetsutveckling - köp och sälj av båtar och båtutrustning
Mobile Enterprise Application MOBEA AB
Org.nr: 556822-8042
Bolaget ska tillhandahålla konsultativa tjänster med inriktning på affärsutveckling, verksamhetsutveckling och systemutveckling, äga juridiska personer, managementstöd samt äga och förvalta fast och lös egendom och därme ...
Modi AB
Org.nr: 556941-9327
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom utbildning, förändringsledning, verksamhetsutveckling, chefsstöd och coachning. Vidare ska bolaget bedriva författarskap och föreläsningar. Bolaget ska bedriva samtliga typer av ...
MOLJA AB
Org.nr: 556956-1706
Bolaget ska äga och förvalta egendom samt bedriva konsulttjänster inom affärs- och verksamhetsutveckling, projektledning samt därtill förenlig verksamhet.
Portalplus AB
Org.nr: 556659-2316
Bolagets verksamhet är att verka inom området abonnemangbaserade IT tjänster, system- och verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
SuneP Konsult AB
Org.nr: 556921-5535
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärs- och verksamhetsutveckling, IT och administration.
Sverre Jansson Konsult AB
Org.nr: 556944-0000
Verksamhetens art är konsultarbete inom verksamhetsutveckling, juridik, psykologi, investeringar i och handel med tomtmark, fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Viteke AB
Org.nr: 556922-4222
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom finansiell risk- hantering, verksamhetsutveckling och ledarskap samt därmed förenlig verksamhet.
Why Solutions AB
Org.nr: 556917-2736
Bolaget ska tillhandahålla konsultativa tjänster med inriktning på affärsutveckling, verksamhetsutveckling och systemutveckling samt äga och förvalta lös egendom och därmed förenlig verksamhet.