Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Stockholm

2 Brand New AB
Org.nr: 556945-2898
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara försäljning av varor och konsulttjänster inom miljö- arbetsmiljö risk- kris- säkerhets- och energiområdet, konsulttjänster inom verksamhetsutveckling samt lokaluthyrning och d ...
2BY2 AB
Org.nr: 556817-1101
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet fokuserat på rådgivning till företagsledning inom områdena strategi och verksamhetsutveckling.
4C Strategies AB
Org.nr: 556598-6436
Bolaget skall genom utveckling och försäljning av mjukvaruapplikationer, rådgivning, analys, utbildning och konferenser, förstärka företags-, myndigheters- och organisationers övningsverksamhet, kontinuitetsplanering och ...
AB Anna Bengt Banck
Org.nr: 556972-8446
Aktiebolaget skall bedriva verksamhet inom följande områden: Utepedagogik, utbildningsverksamhet, ledarskapsutveckling, verksamhetsutveckling, management consulting, bedriva styrelsearbete, eventverksamhet, turistguiding ...
AB Chimes
Org.nr: 556772-1393
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsjuridik, verksamhetsutveckling och information management samt ska förvalta lös och fast egendom.
AB Real Business Consulting RBCG
Org.nr: 556924-1507
Konsulttjänster inom verksamhetsutveckling.
ab1 Utveckling AB
Org.nr: 556630-8747
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena verksamhetsutveckling, IT-arkitektur och IT-utveckling, för kunder ge beställarstöd avssende uppdragsstyrning, projektledning, kvalitetsäkring, metoder och teknik, sa ...
Abou AB
Org.nr: 556786-8046
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och tjänster inom verksamhetsutveckling och IT.
Abundance AB
Org.nr: 556601-4501
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultationer inom verksamhetsutveckling av företags organisation, produkter 'tjänster och processer samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva skildri ...
Acadeo AB
Org.nr: 556877-6719
Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, tillhandahålla konsulttjänster inom affärs- och verksamhetsutveckling samt IT-ledning samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Acando AB
Org.nr: 556272-5092
Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling med hjälp av informationsteknologi samt idka därmed förenlig och stödjande verksamhet.
Acando Consulting AB
Org.nr: 556563-0554
Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling med hjälp av informationsteknologi samt idka därmed förenlig och stödjande verksamhet.
Acando Europe AB
Org.nr: 556220-8511
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom området verksamhetsutveckling - informationsteknologi ävensom utöva annan liknande verksamhet.
Acando Sverige AB
Org.nr: 556605-9274
Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling med hjälp av informationsteknologi samt idka därmed förenlig och stödjande verksamhet.
Action Ventures AB
Org.nr: 556794-3195
Bolaget ska bedriva IT- och verksamhetsutveckling, konsultverksamhet inom nämnda branscher, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Adastra konsulter HB
Org.nr: 969692-1817
Organisations- och verksamhetsutveckling samt bygg- och projekt- eringskonsultation.
Adding Value Consulting (AVC) AB
Org.nr: 556730-7391
Aktiebolaget skall erbjuda utbildningar, support och konsult- insatser med inriktning på projektledning, processförbättring, management consulting, verksamhetsutveckling, bemanning och rekrytering samt bedriva därmed för ...
Addsystems International AB
Org.nr: 556584-8115
Bolaget skall utveckla och tillhandahålla webbaserade system för verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Adiva Invest AB
Org.nr: 556918-6058
Bolaget skall bedriva affärs- och verksamhetsutveckling inom egenägda bolag, kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
AdOpti Consulting AB
Org.nr: 556938-3671
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning på intern kontroll, riskhantering, riskkontroll, verksamhetsutveckling, processeffektivisering samt regelefterlevnad och därmed förenlig verksamhet.