Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Solna

Anakalypsi Group AB
Org.nr: 556495-4252
Bolaget ska bedriva forsknings- och konsultverksamhet, inom framtidsstudier, individ-, affärs- och verksamhetsutveckling och bygg och fastighetsutveckling, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Andrés Lagerlöf Konsulttjänst AB
Org.nr: 556863-1435
Verksamhetsutveckling och effektivisering. Verksamhetsarkitekt. Webbdesign och multimedia. Resor och turism. Vinprovning.
Arbiz AB
Org.nr: 556930-2978
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom management, verksamhetsutveckling, affärsarkitektur, innovation, strategisk rådgivning, upphandling samt organisationsförändring.
Aspects of Change AB
Org.nr: 556870-4380
Konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling.
CGS Konsult AB
Org.nr: 556904-3846
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom projektledning, verksamhetsutveckling, it-arkitektur och utbildning. Bolaget ska även köpa och sälja värdepapper.
Cuvi AB
Org.nr: 556921-4686
Bolaget skall bedriva manegementkonsulteri inom kundstyrd verksamhetsutveckling samt även bedriva interimistisk chefsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
ERIBAR Konsult AB
Org.nr: 556974-8683
Aktiebolaget ska driva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling och därtill hörande informationsteknologi samt därmed förenlig och stödjande verksamhet.
EVRY One MS Solutions Stockholm AB
Org.nr: 556598-3292
Bolaget ska leverera managementkonsulttjänster inom områdena affärs- och verksamhetsutveckling samt implementation av affärssystem med fokus på Navision samt erbjuda konsulttjänster inom övergripande IT-strategi och orga ...
Go Boundless AB
Org.nr: 556584-3298
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom områdena strategi, verksamhetsutveckling och informationsteknologi med tonvikt på mobila tillämpningar samt erbjuda skalbara internetbaserade tjänster i egen regi samt ...
Green Figures AB
Org.nr: 556865-2167
Bolaget ska bedriva verksamhet med strategi, affärs-, organisations- och verksamhetsutveckling. Marknadsföring samt miljö- och hållbarhetsfrågor samt därmed förenlig verksamhet.
HUGA KB
Org.nr: 916831-2347
Konsultverksamhet avseende verksamhetsutveckling och utbildning inom informationssäkerhetsområdet samt uppdrag som PuL- ombudsman.
InfoFind Stockholm AB
Org.nr: 556953-5700
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling och verksamhetsutveckling, förvaltning och handel med fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Leankursen Sverige HB
Org.nr: 969769-0668
Bolaget bedriver utbildning och konsultverksamhet inom förbättringskunskap, organisation- och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Mindpilot KB
Org.nr: 969690-7725
Konsultverksamhet avseende management, personalutveckling, verksamhetsutveckling, projektledning, affärssystem, PR och kommunikation.
Nationella Organisationen för Komplementär Behandling Novva EF
Org.nr: 769622-2715
* Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen att i första hand åt medlemmarna tillhandahålla avgiftsbelagda service- och konsulttjänster inom okonventionell, komplementär, alternativ och tra ...
Naviga AB
Org.nr: 556648-9257
Bolaget skall tillhandahålla konsultativa tjänster inom företags- och verksamhetsutveckling och därtill förenlig verksamhet.
Nimio AB
Org.nr: 559016-5337
Företaget ska bedriva konsultverksamhet, produktutveckling, affärsidéutveckling och verksamhetsutveckling inom produktsäkerhet och kvalitet, framförallt inom medicin- och industriteknik. Företaget ska även bedriva förlag ...
Nordlandia AB
Org.nr: 556979-1048
Konsultverksamhet inom Projekt, Program och Portföljhantering. Verksamhetsutveckling inom företag och organisationer.
P. Mobacke Konsult AB
Org.nr: 559013-7930
Företaget bedriver kapitalförvaltning, konsultverksamhet inom IT, verksamhetsutveckling, webadministration och marknadsföring och mekanisk konstruktion samt därmed förenlig verksamhet.
ProCresc AB
Org.nr: 556969-9563
Aktiebolaget ska bedriva rådgivning och konsultverksamhet inom affärs- och verksamhetsutveckling och IT och därmed sammanhängande tjänster och produkter samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva verks ...