Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Sandviken

AMA Verksamhetsutveckling AB
Org.nr: 556967-4087
Bolaget ska erbjuda utbildning och konsulttjänster inom personal- frågor (HR), systematiskt arbetsmiljöarbete (EHS) och hållbart ansvarstagande i företag och organisationer (CSR) och därmed förenlig verksamhet. Bolaget s ...
Asset Management Consulting i Sandviken AB
Org.nr: 556880-7746
Verksamhetsutveckling inom industri- och tjänstesektorer. Handel med fastigheter och värdepapper. Försäljning av reservdelar samt service av motorfordon och båtar.Fastighetsförvaltning och byggnationer.
Gewitt AB
Org.nr: 556981-6811
Företaget ska bedriva affärsutvecklingsverksamhet. Konsultera företag i verksamhetsutveckling, strategiarbete och ekonomi- styrning. Import, huvudsakligen från Asien, och försäljning av heminredningsprodukter. Föreläsnin ...
GUIPER AB
Org.nr: 556910-9225
Företaget ska köpa, sälja samt driva hyresfastigheter. Äga aktier i andra bolag, även utlandsbaserade. Konsultverksamhet inom ekonomi, verksamhetsutveckling och byggnadsbranschen. Handel med finansiella instrument.
KommunAnalys 360 AB
Org.nr: 556946-5148
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom offentlig sektor och privat näringsliv med inriktning mot verksamhetsutveckling, analys, planering, utredningar, innovation, produktutveckling, utbildning, HR-frågor, juridik, ...
Simplify Change in Sweden AB
Org.nr: 556911-7624
Företaget skall erbjuda tjänster inom verksamhetsutveckling samt skapa förutsättningar till förverkligande av idéer och visioner i form av nya företag.
Strategy Operation & Change Consulting Sweden AB
Org.nr: 556865-1912
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom ledarskap, strategi och verksamhetsutveckling. Företaget ska bedriva handel och uthyrning av båtar och snöskotrar. Företaget ska bedriva handel med fastigheter.
Tango Meetings Management AB
Org.nr: 556949-6382
Aktiebolaget ska bedriva konsult- och uppdragsverksamhet inom meeting management, och verksamhetsutveckling samt därtill hörande verksamhet.
ToImprove Sund AB
Org.nr: 556880-3976
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, organisationsutveckling, förändringsledning, produktutveckling, projektledning, Lean, ledarskapsutveckling och grupputveckling, utföra utbildningsinsats ...