Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AMA Verksamhetsutveckling AB

"Bolaget ska erbjuda utbildning och konsulttjänster inom personal- frågor (HR), systematiskt arbetsmiljöarbete (EHS) och hållbart ansvarstagande i företag och organisationer (CSR) och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta värde- papper."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult - Konsulttjänster - Verksamhetsutveckling
Org.nr: 556967-4087
Företagsform: Aktiebolag