Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Norrköping

Aktiebolaget Knut Westerbergs Repslageri
Org.nr: 556073-7750
Föremålet för bolagets verksamhet är repslagerirörelse och därmed förenlig verksamhet. För den del av verksamheten som avser konsultverksamhet avseende företagsorganisation , t ex verksamhetsutveckling, med fokus på kval ...
Améliorer Utvecklingspartner AB
Org.nr: 556736-2750
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att sälja och utföra konsulttjänster och coaching inom ledarskap, försäljning, verksamhetsutveckling, affärsutveckling och personlig utveckling samt hantering av värdepapper.
Arcae AB
Org.nr: 556953-0628
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och uthyrning av utrustning med inriktning på flygindustri, verksamhetsutveckling, musik- och mediaproduktion och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
BSU Solutions AB
Org.nr: 559002-4708
Bolaget ska bedriva konsultativ verksamhet inom ledarskap, verksamhetsutveckling, teknikutveckling, konstruktion och projektledning. Bolaget ska äga och förvalta värdepapper, fast och lös egendom, samt bedriva annan med ...
Daitec AB
Org.nr: 556860-5223
Bolaget ska bedriva konsultativ verksamhet inom ledarskap, verksamhetsutveckling, teknikutveckling, marknadsföring, försäljningsteknik, friluftsliv, Bolaget ska också bedriva sport, reklam och tävlingsverksamhet inom mul ...
Eget Förlag Sverige AB
Org.nr: 556839-9660
Bolaget ska bedriva förlagsverksamhet och konsultverksamhet inom information, projektledning, verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet
Enebymo Konsult AB
Org.nr: 556991-5811
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena telekom, informationsteknologi, nätverk och infrastruktur, bedriva managementkonsultation, projektledning, utbildning, verksamhetsutveckling, organisationsutveckli ...
Fang Holding AB
Org.nr: 556910-5744
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta andra företag och värdepapper. Bolaget ska även bedriva verksamhetsutveckling och idka därmed förenlig verksamhet.
Gaia Management AB
Org.nr: 556657-7499
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning på IT-management och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Grammofon Q EF
Org.nr: 769612-9274
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att: - hyra en gemensam lokal där föreningen hyr ut rum till sina medlemmar och till andra fysiska eller juridiska personer för att utöva mus ...
Hjerpdalen vid Rodret HB
Org.nr: 969681-6520
Konultverksamhet inom kvalitet, produktion och ledarskap samt verksamhetsutveckling inom verkstadsindustri och offentlig förvaltning.
Incipio Development AB
Org.nr: 556871-2391
Bolaget ska erbjuda verksamhetsutveckling genom utbildning, föredrag, konsulttjänster och utveckling, framtagande och handel med tillhörande utbildningsmaterial och litteratur i företaget samt därmed förenlig verksamhet.
Lagnström 42 AB
Org.nr: 556514-7104
Bolaget ska bedriva verksamhet inom media- och IT-produktion samt konsultation inom affärs-, teknik- och verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
MEJA Verksamhetsutveckling AB
Org.nr: 556591-4990
Bolaget skall bedriva strategi- och verksamhetsutveckling för företag samt försäljnng, konsultation, rehabilitering, avel, hästsportverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
MRAX Consulting AB
Org.nr: 556877-0357
Bolaget skall bedriva verksamhetsutveckling, projektledning, processtöd och utbildning för offentlig och privat sektor, samt därmed förenlig verksamhet.
Måntorp Konsult AB
Org.nr: 556729-4623
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom data- och informationsteknologi, såsom verksamhetsutveckling, projektledning, programutveckling, elektronikutveckling, systemutveckling och utbildning samt därmed förenlig ver ...
Pernilla Kark Futurum HR AB
Org.nr: 556943-5281
Verksamhetsutveckling inom HR
Protentio AB
Org.nr: 556821-2426
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla konsult- tjänster inom verksamhetsutveckling av organisationer, äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Rehabkliniken i Norrköping AB
Org.nr: 556771-5619
Bolaget ska bedriva naprapatbehandlingar, företagshälsovård, rehabilitering i olika former samt försäljning av produkter och utbildning inom dessa områden, förvaltning av värdepapper, konsultverksamhet inom verksamhetsut ...
The Jobs Family Group AB
Org.nr: 556700-1184
Bolaget ska bedriva konsultstöd vid framtagning av ledningssystem, utbildning, verksamhetsutveckling och revisioner, journalistisk verksamhet, fotografering och research, författarskap och bokutgivning, informationstjäns ...